Rens Weldtite Citrus Degreaser 1L 3022 269 kr
Weldtite

Weldtite Citrus Degreaser 1L

9943446001

Konsentrert og effektivt vaskemiddel som blandes ut med vann.
1 liter

Les mer
269
Farger
  • *
Størrelse
  • 1
Quantity
På lager

Konsentrert og effektivt vaskemiddel som blandes ut med vann.
1 liter

Fareindikasjoner:    • Helse: Irriterer øynene, unngå kontakt med øynene

    • Brann og eksplosjon: Ikke brannfarlig, men brennbart

    • Miljø: Giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet

    • Farlige ingredienser: C9-11 alkoholetoksylat, Natriumoktylimindipropionat, Orange-olje

Egenskaper

Bruker
Alle

Sesong
Helår

Bruksområde
Sykkel

Produkttyper
Sykkelvedlikehold: Sykkelvask

Klassifisering og merking av kjemikalier (CLP)
Signalord: Fare

Produktanmeldelser


Produkt lagt til i ønskelisten