Weldtite

Weldtite Lappesaker Selvlimende Red Devild

200002383501

Selvklebende lappesaker
Fiks pungteringer hurtig

Les mer
35
Farger
Størrelse
  • 1
Quantity
På lager

Egenskaper

Bruker
Alle

Sesong
Helår

Klassifisering og merking av kjemikalier (CLP)
Signalord: Fare, H-setninger (tekst): H225 Meget brannfarlig væske og damp. H315 Irriterer huden. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann

Produktanmeldelser


Produkt lagt til i ønskelisten